VrijwilligeR worden

Interesse om vrijwilliger te worden? 

Klik hier om een formulier in te vullen, en je wordt door ons gecontacteerd voor meer info. 

Er zijn vele manieren om een steentje bij te dragen als vrijwilliger. We zetten even de voornaamste mogelijkheden op een rij.

Dan is de Basiswerking iets voor jou!

Dan is de Tienerwerking iets voor jou!

Dan is TaalRaket iets voor jou!

Ook ander vrijwilligerswerk is bespreekbaar: 

Wat houdt een engagement in?

Engagement in Horizon is flexibel. Je kiest wat voor jou past op het gebied van tijd en interesse. We verwachten wel dat je je aan de gemaakte afspraken houdt, of snel contact opneemt met de (project)verantwoordelijken als iets niet volgens plan of afspraak kan verlopen. 

Je kan altijd extra engagementen nemen door bijvoorbeeld een uitstap mee te organiseren en begeleiden (ook hierin word je ondersteund), ergens bij te springen in een andere werking (bijvoorbeeld bij de examenbegeleiding),...dit wordt echter niet verwacht.

We verwachten niet van onze vrijwilligers dat zij afgestudeerde leerkrachten, pedagogen, sociaal werkers zijn. 

We verwachten wel van onze vrijwilligers dat zij openstaan voor kinderen, jongeren ouders met andere referentiekaders dan die van henzelf. Belangrijk is dat er uitgegaan wordt van het groeipotentieel van de kinderen en jongeren. Ook wordt er verwacht dat je voldoende aandacht hebt voor het vrijetijdsluik, en ouders of kinderen motiveert om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod binnen en buiten Horizon.

Wat bieden we jou?

Interesse om vrijwilliger te worden? 

Klik hier om een formulier in te vullen, en je wordt door ons gecontacteerd voor meer info.