Tienerwerking

Voor kinderen uit de middelbare scholen van Lokeren

De Tienerwerking maakt deel uit van het groter Horizon-geheel en bouwt in haar werking voort op wat in de andere deelwerkingen van Horizon werd gerealiseerd. In twee groepen (op dinsdag en op donderdag) krijgen de tieners ondersteuning en uitleg bij hun schoolwerk van een groep geëngageerde vrijwilligers en studenten.

Vanaf de derde graad van het middelbaar wordt van de jongeren geleidelijk meer en meer verwacht dat ze zelf ook meehelpen met de ondersteuning van de lagere graden. Wanneer jongeren dit wensen, en dit combineerbaar is met hun latere werk of opleiding, verwelkomen we ze graag in onze vrijwilligersploeg.

Tijdens de examenperiode worden de jongeren extra ondersteund door onze vrijwilligers. Het lokaal is dan bijna dagelijks open, en we voorzien begeleiding om de jongeren even op te vragen, nog iets toe te lichten, te blijven motiveren, …

Als laatste rekent de Tienerwerking op een grote ondersteuningsploeg (de zogenaamde "TOP-ploeg", Tienerwerking OndersteuningsPloeg). Dit zijn sympathisanten en betrokkenen die her en der bijspringen en zo de vrijwilligers wat extra ademruimte geven.

De werking wordt aangestuurd door een gedreven kernteam. Zij nemen hun verantwoordelijkheid voor een vlotte organisatie van de werking, en vormen een belangrijke schakel met de scholen en het Horizonbestuur.

Interesse in deze werking? Stuur een mailtje naar tienerwerking.kern@vzwhorizon.org