Wie doet wat?

De Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het echte fundament van de organisatie. En eigenlijk ook het gelijkvloers, het eerste verdiep, het tweede verdiep en de zolder. Om maar te zeggen: zonder vrijwilligers is er geen werking.

Als vrijwilliger ben je actief in één van onze projecten. Dit volgens de afspraken die gemaakt zijn, en volgens het engagement dat je wil en kan nemen. Als vrijwilliger maak je het verschil bij de kinderen, de jongeren. En soms ook een beetje voor de ouders (al ligt daar geen focus op).

Elke vrijwilliger mag buiten zijn (buiten)gewone engagement ook andere taken opnemen of initiatief nemen of inspelen op andere vragen. Maar dat is geheel vrijblijvend. Meer over vrijwilligerswerk bij Horizon lees je bij vrijwilliger worden.

De KErnteams 

De Basiswerking, de Tienerwerking en TaalRaket worden ondersteund door een kernteam. 

Meestal zijn deze leden nog actief als begeleider zelf, maar niet altijd. De kernleden zorgen ervoor dat hun werking blijft draaien. Ze doen het werk ‘dat erbij komt kijken’ om een werking draaiende te houden. Ze betrekken en ondersteunen ook de vrijwilligers die meedraaien in het project en hun energie willen focussen op de schoolse ondersteuning, het voorlezen, het spelen,...

De KErn

De kern bestaat uit (enkele) geëngageerde leden uit de kernteams, aangevuld met het bestuur.

De kern kan je zien als een dagelijks bestuur. Er worden praktische zaken besproken (zoals het gebouw), de werkingen worden er even tegen het licht gehouden, er wordt nagedacht over de visie, de financiën worden er mee opgevolgd, het aspect vrijetijd komt er aan bod, taken worden er gedelegeerd,.....Kortom: het kernoverleg houdt het overzicht en zorgt ervoor dat Horizon in zijn geheel draait.

De kern komt tweemaandelijks samen op de 2e vrijdag van de even maanden.

Het BEstuur

Het bestuur is uiteindelijk de eindverantwoordelijke van het geheel. Zij waken over de visie, de missie en de strategie van de organisatie. Ze nemen (wanneer nodig) initiatief om deze scherper te stellen. 

Samen met de ondersteuner van de dienst samenleving bereid het bestuur de vrijwilligerscafé’s en het  kernoverleg voor. Ook de contacten met de stad en de externen worden vooral door het bestuur opgenomen.

Voor de periode 2021-2024 zitten volgende mensen in het bestuur:

Alle bestuurders hebben zich in het verleden actief ingezet als vrijwilliger binnen één van de werkingen. We kiezen als kleinschalige organisatie bewust voor een bestuur dat dicht bij de werkingen staat.

Projectmedewerker onderwijs en vrije tijd

Vanaf september 2023 mogen we onze vaste halftijdse medewerker, Elfie welkom heten. Als projectmedewerker laat ze alle tandwieltjes in en rond Horizon soepel draaien. Zij ondersteunt de vrijwilligerswerking, bouwt mee aan het netwerk rond Horizon, ondersteunt nieuwe initiatieven,... Naast een flinke dosis enthousiasme brengt Eflie vanuit o.a haar onderwijsachtergrond expertise binnen. Zo kunnen wij als vrijwilligerswerking onze kinderen, jongeren en hun gezinnen nog beter ondersteunen dan voorheen!

De Leden

De leden van Horizon vormen samen de Algemene Vergadering. 

Als vrijwilliger ben je niet automatisch ‘lid’ van Horizon.

Leden zijn vrijwilligers, kernleden en bestuurders die zich erg betrokken voelen bij de werking, en vanuit hun affiniteit mee willen beslissen over een aantal zaken.

Normaliter komt de Algemene vergadering van Horizon jaarlijks samen in juni. De AV keurt de boekhouding & het budget goed (of niet), kiest het bestuur,...of moet betrokken worden bij erg belangrijke beslissingen zoals een verandering van de statuten.