wat kan jij doen?

Onze Horizon-slogan luidt reeds enige jaren ‘jong-leren met talent’. Het belangrijkste onderdeel van die slogan is het koppelteken, dat de dubbele betekenis van ‘jongleren’ moet duidelijk maken:

Talent is het centrale begrip waar alles binnen Horizon rond draait. Elke mens, elk kind is verschillend en dat moeten we respecteren. Iedereen heeft het recht om de tijd en de ruimte te krijgen om dat talent te ontwikkelen of te ontplooien. We willen kinderen stimuleren in het ontdekken van zichzelf: Waar zijn ze goed in? Waarin niet? Wat doen ze wel en niet graag? Welke vakken studeren ze graag? Hoe studeren ze het liefst? Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.