ONZE PROJECTEN

Met onze projecten willen we werken aan gelijkwaardige toekomstkansen voor kinderen en jongeren die in een situatie van dreigende kansenongelijkheid verkeren.

We doen dit als een onafhankelijke en betrouwbare partner die de behoefte aan zinvolle en betaalbare begeleiding van de kinderen, jongeren en hun ouders kan vertalen in degelijke oplossingen en diensten. Horizon wil kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus helpen vormen tot personen met volwaardige kansen, met de capaciteit om bewuste keuzes te maken en de bekwaamheid om maximaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden.

We leggen in onze werkingen sterke accenten op het gebied van succeservaring (kinderen en jongeren zelfvertrouwen geven), doorstroming naar jeugdwerkingen, sport- of cultuurverenigingen (integratie vanuit een decategoriale aanpak) en diversiteit (leren samenleven in respect, uitgaan van de positieve kanten van diversiteit). Door concrete initiatieven te nemen, willen we een meerwaarde bieden aan de kinderen en jongeren die beroep doen op onze diensten.