TaalRaket

Voor kleuters en beginnende lezers uit Lokeren

Het vlot en correct hanteren van één of meerdere talen opent vele deuren. Het is één van de hefbomen die mee zorgen voor een vlotte(re) schoolloopbaan, carrièrekansen, en zelf een extra troef vormt op vakantie! Om maar te zeggen: wie vlot ter taal (talen) is, heeft een zee aan mogelijkheden!

We merken dat deze vlotte en correcte beheersing van het Nederlands, maar ook van de thuistaal of de talen die op school geleerd worden een uitdaging zijn voor vele van onze kinderen & jongeren. Net omdat een goede taalbeheersing zo essentieel is, zouden we willen dat de kinderen ‘als een raket’ vooruitgaan in deze. De praktijk is iets weerbarstiger, maar met volgende ontloken of ontluikende initiatieven willen we wel stappen vooruit te zetten.


In samenwerking met basisschool Bengel en Zonta Dendermonde werkt Horizon aan de Bengelmobiel: een mobiele leesbibliotheek om kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie of die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, de mogelijkheid te geven om kennis te maken met lezen in een aangename en mobiele omgeving.


Niet elke vrijwilliger wordt warm bij het idee om huiswerk te gaan begeleiden. Zij kunnen er ook voor kiezen om geen huiswerkbegeleiding te bieden, maar voorlezer aan huis te zijn. In plaats van één keer per week te helpen met het huiswerk, ga je één keer per week voorlezen. Je laat de kinderen van het gezin, en zo mogelijk ook de ouders kennis maken met de werking van de bibliotheek wanneer dit nog niet het geval is. We richten ons in dit project op leesplezier en hopen de liefde voor boeken over te brengen.

Wie het ziet zitten om voor te lezen voor een groep jongere kinderen kan voorlezer op school worden. Momenteel doen we dit enkel op kleuterschool Duizendvoet en de kleuterschool van Bengel, onder de middag. Om te voorzien in een rijk en meertalig boekenaanbod kan er zowel beroep gedaan worden op de Stedelijke bibliotheek als onze eigen kleine maar fijne ‘Jan Van der Stockt’ bibliotheek.


Interesse in deze werking? Stuur een mailtje naar TaalRaket.kern@vzwhorizon.org