Wie zijn wij ?

Vzw Welzijnsschakel Horizon is een groep van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers en studenten, ondersteund door een halftijdse projectmedewerker. Wij zetten ons in om extra leer- en groeikansen te creëren voor kinderen en jongeren uit Lokeren. 

We richten ons daarbij op kinderen en jongeren die opgroeien in een omgeving die minder ondersteuning kan bieden in hun leerloopbaan of ontplooiing.

Elke ouder wilt het beste voor zijn of haar kind, maar niet elke ouder of opvoeder heeft dezelfde mogelijkheden om zijn/haar kinderen hiervoor de nodige ondersteuning te bieden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:

Kortom: niet elk kind of jongere komt gelijk aan de start. Onze missie is geslaagd als we voor deze groep kinderen en jongeren extra leer- en groeikansen hebben gecreëerd.


WAT WILLEN WIJ?


We willen dat deze kinderen en jongeren de ondersteuning krijgen die nodig is, zodat ze hun talenten en competenties ten volle kunnen ontplooien. Dit is niet alleen een individueel recht voor het kind of de jongere in kwestie, het is ook een maatschappelijke win. Samenlevingen met minder ongelijkheid zijn immers duurzamer, veiliger en welvarender dan samenlevingen met diepere maatschappelijke kloven. Door mee te bouwen aan de toekomst van één kind of jongere, bouwen we ook aan de toekomst van ons allemaal!


"Kunnen zijn wie je bent." De Warmste Week bouwde er in 2021 zijn jaarthema rond, en wij kunnen alleen maar zeggen: “Goed gekozen!”. Het komt terug in vele gesprekken met jongeren, ouders, vrijwilligers,.... Horizon wil een warme plek zijn, die kansen geeft, die divers is in alle opzichten. Wij geloven heel sterk dat kinderen, jongeren, én vrijwilligers op eigen tempo kunnen openbloeien en groeien in een fijne en warme omgeving.

Hoe we dit realiseren lees je bij :