onze Partners

“It takes a village to raise a child” zegt een Afrikaans gezegde. Wij sluiten ons daar bij aan. Kansen creëren lukt nog beter als je samenwerkt. We zetten onze belangrijkste partners op een rij: 

Samen met Samenlevingsopbouw, het CAW en De Toevlucht stonden we in 2010 aan de wieg van ontmoetingshuis De Moazoart. Wij zochten een locatie en van het één kwam het ander… Ondertussen zijn wij al meerdere jaren gehuisvest in De Moazoart, maar versterken we ook elkaars aanbod. Zo komen onze ouders bijvoorbeeld op het spoor van fietslessen, cursussen ICT, het sociaal restaurant,... Ook omgekeerd kunnen zij gezinnen doorverwijzen naar ons. Op die manier kunnen we gezinnen bijstaan op verschillende fronten, waardoor deze samenwerking een echte springplank kan zijn. De Moazoart verdedigt ook mee de belangen van onze doelgroep.

Horizon is nog steeds één van de 188 Welzijnsschakels die Vlaanderen rijk is. Daarmee sluiten we ons aan bij een netwerk van duizenden vrijwilligers die samen de strijd aangaan tegen armoede, discriminatie en uitsluiting. En ijveren we mee voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Welzijnsschakels hielp ons opstarten bij het prilste begin van Horizon in 2004 door ons een startpremie toe te vertrouwen en ons via hen te verzekeren. Zonder hen waren we misschien nooit van start gegaan. Doorheen de jaren is de band niet altijd intensief, maar we kunnen steeds op hen beroep doen wanneer nodig.

Sinds 2016 onderhouden Helioscreen (Lokers bedrijf dat zonneweringen produceert) en vzw Horizon een warme band. Jaarlijks organiseren zij binnen het bedrijf een actie die ons financieel een mooie duw in de rug geeft.
Deze samenwerking gaat ook ruimer dan het financiële plaatje. Zo zijn we ook al op bedrijfsbezoek geweest, komen ze bij ons op bezoek op onze Fiesta, en houden wij hen op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Horizon. Het is wat ons betreft een prachtig voorbeeld van hoe het bedrijfsleven en een sociale organisatie op een duurzame manier kunnen samenwerken. Helioscreen maakt echt een verschil voor ons!

Samen met leerkrachten en zorgcoördinatoren proberen we zorg op elkaar af te stemmen. Wij zijn geen professionele hulpverleners of geschoolde leerkrachten, dus is het belangrijk om goed met onze Lokerse scholen af te stemmen wat we kunnen betekenen voor de kinderen en jongeren die we begeleiden. Jaarlijks proberen we met elke school waarvan we kinderen begeleiden één à twee keer de kinderen en jongeren te bespreken. Zo krijgen wij zicht op hoe het loopt op school, en ook voor de school is het interessant om te horen hoe de begeleiding bij Horizon loopt. 

Verschillende graduaats- en bacheloropleidingen zoals de lerarenopleiding, sociaal werk, verpleegkunde,... uit Gent, Antwerpen of Sint-Niklaas zoeken plaatsen waar studenten een eerste ervaring kunnen opdoen met het werkveld of een maatschappelijk engagement moeten vervullen. Jaarlijks ontvangen wij meerdere studenten uit verschillende opleidingen, waarvan er af en toe ook ééntje ‘blijft kleven’ aan de werking. 

Sinds 2023 krijgen we steun van stad Lokeren. We zijn dan ook gestart met enkele acties in het kader van plan samenleven waar Lokeren mee op intekende. Meer info kan je hier lezen. 

Binnen het project TaalRaket bouwen we ook een mooie samenwerking uit met de Stedelijke Bibliotheek.

We zijn bijna buren, we staan allebei paraat voor de Lokerse jeugd, we delen dezelfde idealen, en Vagevuur bakt de beste pizza’s uit heel Lokeren en omgeving. Onze jongeren zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden die Vagevuur te bieden heeft. Daar willen we graag verandering in brengen.