Je inzetten als student

Vele opleidingen organiseren bij het begin van hun opleiding een kennismaking met het werkveld. Ook opdrachten maatschappelijke betrokkenheid staat hoog op de agenda van enkele opleidingen.

Elk jaar geven wij meerdere studenten de kans om deze ervaring op te doen in Horizon. Je hoeft hiervoor ook niet noodzakelijk een student te zijn uit een sociaal gerichte opleiding of uit de lerarenopleiding. We zijn ervan overtuigd dat elke student of studie vanuit de eigen opleiding of het eigen perspectief iets toe te voegen heeft!

Je krijgt bij aanvang uitleg over de werking, je kiest een engagement dat past bij je voorkeur en opleiding, en je gaat van start! Je krijgt in je engagement dezelfde omkadering als de vrijwilligers. Je hebt dus een aanspreekpersoon, je hebt toegang tot de interne websites, je bent meer dan welkom op de vrijwilligerscafé's, of je bent ook als student in de mogelijkheid om initiatief te nemen voor een leuke activiteit, spelprikkel of workshop. Je wordt als student dus ‘mee in bad genomen’. Sommigen vonden dat in het verleden zo fijn dat ze ook na hun opdracht hun engagement hebben verdergezet.

Ook voor interessante onderzoeksopdrachten, afgebakende opdrachten of bachelorproeven met raakpunten rond onderwijs, gelijke onderwijskansen, diversiteit, meertaligheid, participatie,... kan je zeker aankloppen. Dan bespreken we samen of er een goede win-win kan gecreëerd worden.

Voor het opvolgen en begeleiden van langdurige stages (graduaat, bachelorstage) passen we helaas. Als student heb je hierbij volgens ons echt recht op een groeiproces tot professional. Hierbij hoort een continu proces van opvolging en feedback. Hoewel een aantal vrijwilligers hiervoor wel de opleiding of expertise hebben, ontbreekt het hen aan tijd om dit goed genoeg te doen binnen het kader van vrijwilligerswerk.

Interesse om je in te zetten als student?

Klik hier om een formulier in te vullen, en je wordt door ons gecontacteerd voor meer info.