Kind of jongere aanmelden

Vzw Horizon begeleidt reeds sinds 2004 kinderen en jongeren uit vooral maatschappelijk kwetsbare gezinnen op het gebied van school (huiswerkbegeleiding) en vrijetijd (spelmomenten, uitstappen,...). Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren die de capaciteit hebben om het gewoon onderwijs te volbrengen en in staat zijn een zeker studieniveau te halen, maar hiervoor niet voldoende ondersteuning kunnen genieten (wegens gebrek aan scholing van de ouders, financiële of familiale zorgen, cultuurbarrières,...). Toch krijgen we vaak - met de beste bedoelingen - kinderen en jongeren doorgestuurd met leerproblemen. Omdat we werken met vrijwilligers en bovendien maar 1 of 2 uur tijd per week kunnen vrijmaken om de kinderen en jongeren te ondersteunen op gebied van school biedt onze werking hier geen soelaas! Onze kracht ligt vooral in het motiveren van kinderen en jongeren en hun ouders om (terug) in zichzelf te geloven en hen attent te maken op het belang van school, leren en vrijetijd. 

Om te weten of het gezin zeker behoort tot onze doelgroep, volg je de stappen in onze aanmeldingsflow. 

flowchart aanmeldingen.pdf

Kind in de lagere school

Aanmeldingen voor de basiswerking verlopen via sociale partners, zoals de brugfiguren, het OCMW of de Moazoart. Zij kunnen onderstaand formulier gebruiken om aanmeldingen te doen. Als ouder kan je contact opnemen met de school of met een sociale organisatie zoals de Moazoart of het OCMW als je daar al contact mee hebt. 

Jongere in het middelbaar

Aanmeldingen kunnen gebeuren via school, social partners, of door de jongere zelf. Er volgt altijd nog een intake gesprek waarbij gepolst wordt naar noden en motivatie.