Vrijetijd

Leren doe je niet alleen op school, maar ook erbuiten.

Zelfs al is school een leuke plek, stel je voor hoeveel we zouden missen zonder onze vrijetijd. Ontmoeting, vriendschap, our sweetest memories,....ze zijn vaak terug te leiden naar wat we in onze vrije tijd hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. We gunnen dit elk kind want ze zijn onontbeerlijk in een gelukkig leven. Huidige 20-ers die ooit als lid deelnamen aan onze kampen of leefweken kunnen daar nog vol gloed over spreken. En dan spreken we nog niet van de leerkansen die zich in een vrijetijds- of verenigingscontext voordoen. Leren samenwerken, ondernemingszin, verantwoordelijkheid nemen, creativiteit ontwikkelen,...niet toevallig eigenschappen of competenties waar bedrijven van nu echt naar op zoek zijn. Zowel omwille van het ‘nuttige leren’ als ‘de pracht van de ervaring op zich’ blijft zorgen voor vrijetijdsbeleving een existentieel deel van Horizon.


Helaas stellen ook hier zich enkele drempels voor veel kinderen en jongeren uit onze doelgroep. Toegang tot sportclubs, hobby’s, vakantiekampen,... kost vaak te veel geld. En je hebt in aantal gevallen ook een auto nodig om er te geraken. Dan spreken we nog niet over een snelle internetverbinding om je vlug genoeg in te schrijven voor een deel van het aanbod.


Bovendien is onbekend vaak onbemind. Speel met onze jongeren spelletjes zoals in de jeugdbeweging, en ze vinden het meestal fantastisch! Suggereer je om eens naar de jeugdbeweging te gaan, en ze riposteren dat dit maar onnozel is met die uniformen… Voor veel van onze jongeren behoort het verenigingsleven tot een onbekend en weinig aantrekkelijk terrein.


Niet elke ouder is zich ook even bewust van de enorme leerkansen die zich situeren in dit gebied van het leven. Daar waar het ‘nut’ van huiswerk vaak overschat wordt, wordt het ‘nut’ van vrijetijd meestal onderschat. De stimulans of overtuiging om kinderen en jongeren te laten deelnemen aan activiteiten binnen of buiten Horizon Is niet altijd even groot. Binnen onze gezinnen is er vaak geen speelcultuur of veelzijdig speelgoed aanwezig. Ook dit kan zijn oorsprong vinden in de financiële situatie, het onbekend zijn met speelcultuur, of gewoonweg te druk bezig met het hoofd boven water te houden om ook daar nog eens tijd en energie voor vrij te kunnen maken.

Naast huiswerkbegeleiding of ondersteuning voor school maken we binnen de werkingen tijd om te spelen. Binnen de basiswerking zal de vrijwilliger na het schoolwerk ook iets ontspannend doen. Begeleidingen die doorgaan in De Moazoart kunnen daarbij ook beroep doen op de vele spelletjes op onze zolder. Vrijwilligers zijn ook vrij om met de kinderen die ze begeleiden zelf een uitstap te maken naar een toneel, de spelotheek, een speeltuin, activiteit,... Ook binnen de Tienerwerking worden na verloop van tijd de spelletjes boven gehaald. Wie wil, of klaar is met schoolwerk kan dan aansluiten.


Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal laagdrempelige uitstappen of activiteiten. Omwille van de concurrentie met schermen, het onbekende terrein van uitstapjes, en de niet altijd even grote stimulans van thuis uit gaan we vaak op stap met kleine groepjes. Dit neemt niet weg dat we de deelnemende jongeren wel een mooie dag geven die op de koop toe ook vaak de leefwereld verbreed. Voorbeelden van uitstapjes zijn een bezoekje aan een museum, een uitstap naar de Vlaamse Ardennen, een hoogteparcours doen, een film in het lokaal of in de cinema,...


In het verleden (en hopelijk ook in de toekomst) organiseerden we ook korte cursussen of workshops. Zo passeerden cursussen fotografie, schaken, naaien, EHBO, toneel… reeds de revue.


Waar we kunnen helpen we kinderen, jongeren of ouders ook hun weg vinden in het bestaande vrijetijdsaanbod.