Vorming

We verwachten van onze vrijwilligers niet dat ze afgestudeerde leerkrachten, pedagogen, sociaal werkers,...  zijn. Een groot hart en een portie geduld zijn voldoende. Wat we wel doen is vrijwilligers attent maken op relevante vormingen in de buurt. We willen op zijn minst de kans bieden deze vorming te volgen. Vrijwilligers kunnen ook zelf voorstellen een vorming te volgen, waarbij er een akkoord kan gesloten om bij te dragen in de kosten wanneer de vorming relevant is voor het Horizon engagement. 


En hoewel we niet grootschalig inzetten op structurele verandering, trachten we in cyclussen van 5 jaar een vormings drieluik te organiseren voor leerkrachten en welzijnswerkers. In het schooljaar 2021-2022 was er een vorming rond ‘growth mindset.