Talentgericht werken

‘Talent’ is een woord van deze tijd, maar wij gebruikten het al van voor iedereen het gebruikte! (dat gebeurt, als je langer dan 17 jaar bestaat).


Het blijft een beetje een ‘flou’ begrip, want wanneer is nu iets een echt talent?

Er bestaat wel iets als ‘aanleg’. En het blijft de moeite om te zoeken waar je aanleg voor hebt. Waar je aanleg voor hebt, leer je meestal ook sneller dan iets wat je echt niet ligt, en kost dus minder energie voor meer resultaat. Dus zeker wanneer je moet leren in een context die al moeilijk ligt, of wanneer het moeizaam gaat, is je talent ontdekken extra zinvol en een mogelijke boost!


Zaken die nauw samenhangen met talent zijn interesse en ‘flow’. Ken je dat gevoel om zo in beslag genomen te zijn van je activiteit dat je de tijd en de wereld rondom je bent vergeten? Dan is de kans groot dat je bezig bent met iets wat een interesse en een talent van je is.


Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat talent een startpunt is. Er is geen rechte lijn te trekken van talent naar succes. Daartussen zit nog een pak volgehouden inspanning om je talent ook te ontwikkelen tot een vaardigheid of tot een punt van excellentie. Talent x inspanning x doorzettingsvermogen = floreren.


Desalniettemin blijft het boeiend en zinvol om naar dat ‘startpunt’ op zoek te gaan.


Vaak lijk je te ‘botsen’ op een talent. Hoe meer verschillende ervaringen je voorgelegd krijgt, hoe groter ook de kans je talenten te ontdekken. Daarom proberen we ook via het vrijetijdsaanbod aan horizonverruiming/Horizonverruiming te doen.


Ook bij gesprekken over bijvoorbeeld studiekeuze of toekomstperspectief proberen we samen te zoeken naar waar de talenten van onze kinderen liggen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de beroepenkaarten of talentenkaartjes van het project ‘Kies Raak!’. Wanneer je in een studierichting komt die je ligt, verhoogt dit immers ook je kans op slagen.