Privacyverklaring vzw Horizon

Naargelang welke uw relatie met vzw Horizon is, hebben we aparte privacyverklaringen opgesteld, nl. als:

  • (toevallige) bezoeker van deze website vind je hier onze privacyverklaring
  • (gezin van een) (kandidaat-)lid van de basiswerking vind je hier onze privacyverklaring
  • (gezin van een) (kandidaat-)lid van de tienerwerking vind je hier onze privacyverklaring
  • (kandidaat-)vrijwilliger: vind je hier onze privacyverklaring
  • (kandidaat-)student-stagiair vind je hier onze privacyverklaring
  • contactpersoon van vzw Horizon vind je hier onze privacyverklaring