Steun ons!

Je vindt onze werking fantastisch en wilt ons steunen met een fiscaal aftrekbare gift ?
Dat kan. Vermits Horizon vzw samenwerkt met Welzijnszorg vzw zal je gift via hen overgemaakt moeten worden om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Dit gaat als volgt te werk:

 • Je stort het geld op rekeningnr. BE70 8939 4402 9125 en je vermeldt bij mededelingen de code 15004. (Vergeet vooral dat laatste niet, als je wilt dat het bij ons toekomt!)
 • Op het einde van het jaar stuurt Welzijnszorg ons door hoeveel we hebben ontvangen.
  Dit bedrag moeten wij aan hen verantwoorden.
  Vermits Horizon vzw geen enkele betaalde medewerker heeft (We zijn allemaal 'echte' vrijwilligers, die geen enkele financiële vergoeding voor onze inzet krijgen of verlangen.) zullen we dit geld gebruiken voor:
  • De huur van de lokalen waar de activiteiten plaats vinden (dus niet voor bureau's of adminstratieve ruimtes).
  • De organisatie van vrijetijdsactiviteiten (vervoer, inkom, materiaal)
  • De organisatie van een leefweek voor de kinderen van het secundair.
  • Vorming voor vrijwilligers en educatief materiaal voor vrijwilligers en kinderen.
 • Na onze verantwoording (opsturen kopijen van bewijzen) stort Welzijnszorg vzw 85% aan ons door. Dan wordt ook jouw fiscaal attest in orde gebracht en opgestuurd.

Alles bij elkaar is dit een faire, transparante manier van werken, waarbij je zeker kunt zijn dat je gift goed gebruikt wordt.

Voor onze werking zijn we afhankelijk van subsidies én giften. We zijn dus zeer dankbaar voor elke gift, die we krijgen. Bedankt!